IKÄRAJAT

Elokuvien ikärajat ovat suunniteltu lapsiesi suojaamiseksi. Ikärajat eivät ole suosituksia tietyn ikäisille. Kaikille sallittu ohjelma ei siis tarkoita lastenohjelmaa, vaan että ohjelmassa ei ole lapsille haitallista väkivaltaa, seksiä, ahdistavuutta tai päihteidenkäyttöä.

Ikärajat ja sisältösymbolit:

s
Sallittu kaikenikäisille                                                                                        

7
Sallittu yli 7-vuotiaille  (joustoa 3 vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa)

12
Sallittu yli 12-vuotiaille (joustoa 3 vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa)

16
Sallittu yli 16-vuotiaille (joustoa 3 vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa)

18
Vain aikuisille

 

v
Sisältää väkivaltaa

x
Sisältää seksiä

a
Voi aiheuttaa ahdistusta

p
Sisältää päihteiden käyttöä

Sisältösymbolit kertovat minkälaisten lapsille haitallisiksi arvioitujen sisältöjen vuoksi ohjelmalla on kaikille sallittua korkeampi ikäraja. Symbolit auttavat huoltajia valitsemaan lapsilleen sopivia elokuvia.

Kuvaohjelmalaki, johon ikärajat perustuvat on luonteeltaan lastensuojelulaki. Sen tarkoitus on suojella lapsia elokuvien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Lapsen kyky ymmärtää ja tulkita mediaa on riippuvainen sekä emotionaalisista että kognitiivisista taidoista, jotka kehittyvät iän myötä. Niissä voi olla suuriakin yksilöllisiä eroja, joten haitallisuusarviointien perusteena käytetään ns. “normikehitystä”.

Faktan ja fiktion erottelukyky on perusedellytys sille, että voi ottaa etäisyyttä liian pelottaviin mediasisältöihin. Se kehittyy alle kouluikäisillä lapsilla vähitellen. Ala-asteikäisillä on jo enemmän kykyä arvioida ja kyseenalaistaa erilaisia mediasisältöjä, eritellä esimerkiksi syy- ja seuraussuhteita ja arvioida sitä, mikä on oikein ja väärin. Nuoruusikää lähestyttäessä korostuu tarve saada voimakkaita tunnekokemuksia ja jännitystä, mutta oman sietokyvyn rajat yliarvioidaan helposti. Erilaisia mediasankareita ihaillaan ja käytetään myös oman identiteetin rakennuspalikoina.
LISÄTIETOJA KUVAOHJELMALAISTA:

www.ikarajat.fi